“Y” Palindromes

a | b | c | d | e | f | g | h | i | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | w | y | z

Ya, Decaf. FACE DAY!!
Ya! Pizza zip pizazz! I pay.
Yawn a more Roman way.
Yawn…Madonna fan? No damn way!!
Ye boil! I obey!
Yen o’ money.
Yo banana boy!
Yo bozo boy!
Yo bro! Free beer for boy!
Yo, banana boy!
Yo, Bob! Mug o’ gumbo, boy!
Yo, bottoms up! (U.S. motto, boy.)
Yreka Bakery (Yreka, California)

>> NEXT PAGE <<